[vi]Cách thêm danh sách bên ngoài vào collage.click a1u1 như thế nào[vi]

① Chọn một danh sách muốn thêm từ dưới đây, nhấn nút “Copy”. Nếu hiển thị “Copied” thì đã sao chép thành công. Thời gian hiển thị “Copied” có thể ngắn.

Danh sách nội dung người lớn

https://yee9.com/data/list/dl_eroe.cip

Danh sách bikini

https://yee9.com/data/list/dl_world_bikiniModel2.cip

② Quay trở lại ứng dụng và chạm vào ‘Dán từ Clipboard.’

タイトルとURLをコピーしました